Praktijk De Kokkenberg

Daniëlle Stroes

 

Waarom ben ik met De Kokkenberg begonnen?

Na jaren van beleidswerk op het gebied van jeugd en onderwijs bij gesubsidieerde instellingen en gemeenten heb ik in 2006 besloten het roer om te gooien. Als onderwijssocioloog en gedreven 'wereldverbeteraar' heb ik getracht op maatschappelijk gebied mijn steentje bij te dragen aan optimale kansen voor kinderen en jongeren. Ik miste echter het directe werken met mensen, waar uiteindelijk toch mijn grootste passie lag.

Ik ben de diepgaande begeleider/coachopleiding aan de School voor Zijnsoriëntatie gaan doen. Daar heb ik kunnen ervaren dat niet het veranderen van mezelf of de wereld de sleutel tot geluk is. Alleen het volledig aanvaarden van dat wat er is, biedt toegang tot je diepste aard die al helemaal compleet, onverwoestbaar en in verbinding met alles is. Van daaruit heb ik andere keuzes kunnen maken en mijn leven een wending kunnen geven die me veel meer voldoening geeft.

Ik ben in 2011 mijn eigen praktijk De Kokkenberg begonnen. Ik vind het fijn om daarbinnen zowel met individuele cliënten als met stellen en groepen te werken.

Wat maakt mij anders dan andere coaches of begeleiders?

Ik richt me met name op professionals in de sectoren dienstverlening, bestuur, onderwijs, zorg en welzijn, omdat

  • ik die sectoren en de mensen die daar werken goed ken
  • ik veel affiniteit heb met deze sociale en intelligente professionals, die vanuit hun hart willen werken
  • ik gemerkt heb dat veel professionals erg gedreven zijn om er voor anderen te zijn en daarbij in patronen vervallen die henzelf op termijn schaden
  • mijn benadering een waardevolle bijdrage kan leveren aan geïnspireerd werken in deze mensgerichte sectoren

De geïntegreerde benadering vanuit moderne dieptepsychologische kennis en spirituele inzichten uit met name het Boeddhisme is zeer werkzaam. Uitgangspunt is je basale goedheid innerlijke wijsheid en niet je tekortkomingen waaraan 'gesleuteld' moet worden.

Helderheid, diepgang, mensenkennis, oprechte interesse en warme betrokkenheid, humor, zorgvuldigheid, vakmanschap en nabijheid zijn een aantal van mijn kwaliteiten die ik hiervoor inzet.

Wat is mijn achtergrond qua opleiding en ervaring?

Na mijn opleiding als socioloog heb ik diverse beleidsfuncties bij gesubsidieerde instellingen en gemeenten gehad op het gebied van jeugd en onderwijs. (Zie LinkedIn voor meer informatie.) Ik ben 2006 in de sector geestelijke gezondheidszorg en later welzijn gaan werken. In datzelfde jaar ben ik gestart met de opleiding aan de School voor Zijnsoriëntatie. Sinds 2013 ben ik gediplomeerd Zijnsgeoriënteerd begeleider. Naast mijn eigen praktijk werk ik sinds begin 2016 voor bureau Weustink&Partners als re-integratiecoach. Daar ben ik verder geschoold in het re-integratiedomein.

Ik ben aangesloten bij Noloc, beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals en jobcoaches.

Ten slotte

Ik ben zeer dankbaar dat ik mag wonen en werken op De Kokkenberg, gelegen aan de rand van Nationaal Park de Veluwezoom. Een schitterende en rustgevende plek te midden van de natuur, die ik deel met mijn partner Paul, onze katten en dwerggeiten.

Ik ontleen veel inspiratie aan zijn in de natuur, aan zingen, dansen, lezen en schrijven.

Realisatie: Numaga-Design webontwerp Nijmegen