Praktijk De Kokkenberg

Voor werkgevers in de sociale sector

Van overleven naar levenslust

In mensgerichte beroepen als onderwijs, welzijn en zorg liggen overspannenheid of burn-out bij uitstek op de loer. Dat heeft ondermeer te maken met de aard van het werk, het soort mensen dat hierin werkzaam is en de maatschappelijke ontwikkelingen. Conflict, werkdruk en werkstress vormen een groot probleem in deze sector: een kwart van de totale instroom in de WIA (arbeidsongeschiktheid) komt hier vandaan. Ook ligt het arbeidsgerelateerde verzuim er 20% hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor zowel werknemers, werkgevers als leerlingen en cliënten.

Herkent u deze problematiek in uw eigen organisatie? Dan wil ik graag mijn aanbod, visie en werkwijze als begeleider/coach onder uw aandacht brengen.

Ik werk met sociale professionals die uit (dreigen te) vallen op hun werk als gevolg van overspannenheid of burn-out. Ik ondersteun het herstelproces en de re-integratie en help ze uit te vinden waar het hen ten diepste om gaat in hun leven. Dat maakt het mogelijk om heldere keuzes te maken en creatieve antwoorden te vinden op verander(en)de omstandigheden. Zo hervinden ze hun energie, inspiratie en zelfvertrouwen.

Een geslaagde begeleiding betekent voor de organisatie

 • verminderd of beëindigd ziekteverzuim bij de werknemer
 • helderheid over de wensen en keuzes van de werknemer t.a.v. werk en toekomst
 • een werknemer die de eigen grenzen kent en daar verantwoordelijkheid voor neemt
 • een werknemer die zich bewust is van de eigen kwaliteiten en deze in kan zetten

Visie en methode

Ik werk vanuit de visie van Zijnsoriëntatie. (Dreigende) overspannenheid of burn-out is geen teken van zwakte. Het is een krachtig signaal van de innerlijke wijsheid van de persoon. Het leven is er niet om te overleven, maar om betekenisvol geleefd te worden. Precies op de plek van 'het probleem' ligt de schatkist van iemands potentieel. Door het verzet op te geven tegen dat wat er is, ontstaat ruimte voor nieuwe opties. Dat vraagt om een open, vriendelijke, niet-oordelende houding. Om zelfcompassie en vertrouwen. Daar breng ik mijn cliënten mee in contact. Want alles wat ze nodig hebben, hebben ze nu al in zich. Zo kunnen ze hun levenslust hervinden.

Naast gesprekken kunnen meditatie, visualisatie en lichaamswerk deel uitmaken van de gehanteerde werkvormen. Ik werk niet met een dichtgetimmerde methode, maar met maatwerk dat aansluit op de individuele cliënt.

Mijn aanbod

In een gratis oriënteringsgesprek met de werknemer kan van beide kanten verkend worden of er een klik is. Zo ja, dan volgt een uitgebreide intake aan de hand van een vragenlijst die hij of zij van te voren invult. Na een serie van vijf sessies vindt een evaluatie plaats en doe ik verslag aan zowel de werknemer als de organisatie. Daarna bepalen we in overleg een eventueel vervolgtraject.

In de eerste sessies verkennen we de huidige situatie en de achtergronden daarvan. Het doel is om inzicht te verkrijgen in zelfbeeld, overtuigingen, gevoelens en gedrag van de werknemer. Ik fungeer als een belangstellende onderzoeker en compassievolle begeleider die een heldere spiegel voorhoudt. Ik help degene om goede zelfzorg toe te passen zodat hij of zij zich kan ontspannen en herstellen.

In een vervolgtraject kan verdieping van het proces plaatsvinden en begeleid ik stappen in het re-integratieproces. Afhankelijk van de ernst van de situatie zijn er doorgaans 10 tot 20 sessies in totaal nodig om tot een bevredigend resultaat te komen. Meestal is de frequentie van de afspraken in het begin hoger en wordt die later afgebouwd.

Tarieven

 • Een eerste oriënteringsgesprek met de werknemer is gratis.
 • Een start- of preventietraject kost € 665 (excl. BTW), op basis van intake, vijf sessies en een evaluatie. 
 • De kosten van een vervolgtraject zijn in overleg, afhankelijk van het aantal sessies.
 • Verslaglegging en overleg met de organisatie breng ik niet in rekening.

Waarom zou uw organisatie met mij in zee gaan?

 • Ik heb zelf jarenlange ervaring in de sector Zorg en Welzijn en bij de overheid, zowel aan de uitvoerende als aan de beleidsmatige kant. 
 • Ik combineer dieptepsychologisch werk met spirituele bewustwording en inspiratie. 
 • Aan vakmanschap en zorgvuldigheid hecht ik zeer, maar ik zet ook mijn gevoel voor humor en mijn intuïtie in.
 • Ik ben zowel analytisch en nuchter als warm, betrokken en nabij. 
 • Na een diepgaande opleiding van 6 jaar ben ik gecertificeerd Zijnsgericht begeleider/coach.
 • Ik heb ervaring met re-integratietrajecten eerste en tweede spoor in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Heb ik uw interesse gewekt en wilt u meer weten? Ik kom graag langs voor een gesprek over wat ik voor uw organisatie kan betekenen.

Realisatie: Numaga-Design webontwerp Nijmegen