top of page

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 april 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Mw. D.P. Stroes, KvK 53141490

Diepesteeg 25, 6994 CC De Steeg, 026-4953266, info@dekokkenberg.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door De Kokkenberg

De Kokkenberg verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via post, email, telefoon, app of mondeling. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

De Kokkenberg verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Burgerservicenummer (alleen voor cliënten van UWV)

 • Gegevens uit intake- en evaluatieformulieren

 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden

 • CV

 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid

 • Gegevens in een plan van aanpak

 • Gespreksverslagen

 • Inhoud van communicatie

 • Resultaten van de dienstverlening in tussen- en eindrapportages


Doeleinden

De Kokkenberg verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Het bieden van begeleiding op maat;

 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;

 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

 • Facturering;

 • Marketing;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Privacyverklaring: Welkom
bottom of page