top of page
IMG_9518.jpg

Werkgevers

Burnout preventie, loopbaancoaching, outplacement en re-integratie 1e en 2e spoor mogelijkheden

Heeft u te maken met medewerkers die:

  • net uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen met stressgerelateerde klachten?

  • vanuit langdurige ziekte moeten re-integreren in werk, in 1e en/of 2e spoor?

  • om wat voor reden dan ook niet meer op hun plek zitten in de organisatie?

Dan wil ik graag mijn aanbod, visie en werkwijze als re-integratiecoach en loopbaanprofessional onder uw aandacht brengen.

Met mijn gedegen coachopleiding, mijn kennis en ervaring en een uitgebreid palet aan instrumenten (waaronder het Talentenpaspoort) sta ik klaar om zowel uw medewerker te ondersteunen bij loopbaan- en re-integratievragen als u als werkgever te adviseren en ontzorgen. Dat kan zowel gaan om burnout preventie, loopbaancoaching, re-integratie of outplacement.


Een geslaagd traject betekent voor de organisatie:

  • voorkomen, verminderd of beëindigd ziekteverzuim bij de werknemer

  • een werknemer die de eigen grenzen kent en daar verantwoordelijkheid voor neemt

  • een werknemer die zich bewust is van de eigen kwaliteiten en deze in kan zetten

  • helderheid over de wensen, keuzes en mogelijkheden van de werknemer t.a.v. werk en toekomst


Visie

Ik werk vanuit een holistische visie en kijk naar de hele persoon. Het gaat voor mij niet om de snelste weg naar betaald werk, maar om een traject dat optimaal aansluit bij de werknemer en een krachtige impuls geeft aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling in dit stadium van het leven. Dat biedt mijns inziens de beste kans op een duurzaam passend resultaat.


De vraag om loopbaancoaching, outplacement en re-integratie ontstaat meestal vanuit een ‘probleem’. In de coaching is aandacht voor de achtergronden daarvan en emoties die daar bij komen kijken. Ik neem de tijd om de cliënt goed te leren kennen en een veilige en stimulerende omgeving te creëren. Vervolgens help ik de werknemer om ruimer te kijken. Want precies op de plek van 'het probleem' ligt de schatkist van iemands potentieel. Door het verzet op te geven tegen dat wat er is, ontstaat ruimte voor nieuwe opties. Dat vraagt om een open, vriendelijke, niet-oordelende houding. Om zelfcompassie en vertrouwen. Daar breng ik mijn cliënten mee in contact. Want alles wat ze nodig hebben, hebben ze nu al in zich. Zo kunnen ze herstellen, hun levenslust hervinden, een nieuwe richting inslaan of gemotiveerd doorgaan in hun huidige of aangepaste functie.


Naast gesprekken en huiswerkopdrachten kunnen indien passend en gewenst meditatieve oefeningen deel uitmaken van de gehanteerde werkvormen. Ik werk niet met een dichtgetimmerde methode, maar met maatwerk dat aansluit op de individuele cliënt.


Mijn aanbod

In een gratis oriënteringsgesprek met werkgever en werknemer (samen of apart) kan van beide kanten verkend worden of een vruchtbare samenwerking mogelijk is. Zo ja, dan stel ik een trajectplan met offerte op. Indien akkoord gaan we aan de slag. Van te voren maken we afspraken over tussenevaluaties en beoogde eindresultaten.


Voor meer informatie over de inhoud van mijn aanbod op het gebied van burnout preventie, loopbaancoaching, re-integratie of outplacement verwijs ik u naar de desbetreffende pagina’s op deze site.


Heb ik uw interesse gewekt en wilt u meer weten?

Werkgevers: Welkom
bottom of page